Toernooi aanvraag

 1. Disclaimer
 2. Basisgegevens
 3. Locatie
 4. Onderdelen
Disclaimer
 1. Wanneer hoeft u geen goedkeuring aan te vragen voor uw toernooi?
  Als u maximaal twee wedstrijdruimten (matten) gebruikt of als u, verdeeld over de gehele wedstrijddag, maximaal 100 deelnemers heeft op uw toernooi, hoeft u niet via deze weg uw toernooi officieel aan te vragen.
  We verzoeken u dan wel de secretaris van het districtsbestuur, uiterlijk 2 weken voor de toernooidatum, op de hoogte te brengen van uw toernooi.

  Toernooien waarbij meer dan twee wedstrijdruimten (matten) worden gebruikt of meer dan 100 deelnemers actief zijn dienen altijd goedkeuring aan te vragen.

  U vraagt goedkeuring, hoe werkt het?
  U vraagt namens een bij de JBN aangesloten club goedkeuring aan voor een toernooi of activiteit. Hoe gaat dit in zijn werk en welke stappen zijn hierbij van belang?

  1. De datum van uw activiteit
  Zowel van belang voor u als organisatie, bijvoorbeeld in verband met beschikbaarheid van de sportaccommodatie, als voor de bond. De JBN ziet namelijk toe op een evenwichtige verdeling van het aantal toernooien, rekening houdend met de specifieke doelgroep van het plaats te vinden toernooi. Zo worden binnen één district niet meerdere internationale toernooien voor de zelfde leeftijdscategorieën goedgekeurd. Daarnaast wordt geen toestemming verleend op data van nationale bondskampioenschappen en/of Nederlandse kampioenschappen. Ook als een EK of WK in Nederland plaats vindt zal de datum vrij blijven van andere activiteiten.

  2. De aanvraag
  Elke aanvraag moet zo volledig mogelijk worden ingediend om een goede beoordeling mogelijk te kunnen maken. Elke aanvraag wordt zowel beoordeeld door een functionaris van het district waarin de activiteit plaats vindt als door het JBN bondsbureau. U ontvangt daar automatisch bericht van.

  Het aanvragen van een activiteit kost € 50. U bent hiermee onder meer verzekerd van een plek op de officiële kalender, de komst van scheidsrechters naar uw toernooi en de mogelijkheid om materialen te huren, zoals wedstrijdmatten. Voorts tellen de uitslagen van de wedstrijden op uw toernooi mee voor de officiële ranking.

  Een goedgekeurd toernooi krijgt automatisch een uniek volgnummer toegekend.

  3. De activiteit
  U vraagt goedkeuring aan de JBN voor uw activiteit. Dit betekent ook dat uw activiteit conform de geldende spelregels dient plaats te vinden. Bijvoorbeeld: voor judotoernooien is zodoende het geldende wedstrijdreglement en wedstrijdbepalingen van de JBN van kracht. U kunt deze documenten opvragen via www.jbn.nl.

  Uiteraard geldt te allen tijde de verplichting dat deelnemers aan uw activiteit geregistreerd zijn als lid van de Judo Bond Nederland en/of lid zijn van een bij de internationale koepelorganisatie aangesloten bond (bij buitenlandse deelname).

  Heeft u dringende vragen over het aanvragen van een activiteit?
  Stel uw vragen per e-mail aan evenementen@jbn.nl.